top of page
Bestilling
Hva vil du være med på?
Hvordan vil du betale?

Takk for bestillingen og velkommen skal du være!

Somatisk orientering

Veien til nervesystemregulering og tilgang på kraft, ressurser og energi.

bottom of page