top of page

Brukervilkår for workshoppen:
Ut av tankekjør med The Work

Entitet – Betegnelse i avtalen

Ut av tankekjør med The Work – Tjenesten

Anita Kristensen – Leverandøren

Deg – Brukeren

Workshoppen – Workshoppen

www.terapi-for-deg.com – Nettsiden

Avtalevilkår for workshoppen – Avtalen

 

Denne avtalen gjelder Tjenesten og er mellom Brukeren og Leverandøren.

 

Tjenesten er ikke å regne for medisinske råd eller anbefalinger. Brukeren er til enhver tid ansvarlig for sitt eget liv og helse.

 

Sammendrag

Denne avtalen gjelder Leverandørens plikt til å levere Tjenesten. Brukerens rettigheter til Tjenesten og grensene for disse rettighetene og pliktene.

 

Kort fortalt

Leverandøren leverer Tjenesten til Brukeren. Brukeren respekterer at Tjenesten er Leverandørens eiendom som ikke skal kopieres eller deles uten avtale med Leverandøren. Utover det kan Brukeren på eget ansvar bruke Tjenesten som den er ment å brukes.

 

Tjenesten og hvordan den er ment å brukes

Tjenesten er en 4 timers workshop der det undervises i The Work slik Leverandøren lærte det på The School of The Work i 2010 og har praktisert det siden. Tjenesten har det innholdet som Leverandøren har annonsert i Facebook-arrangementet og/eller på e-post. 

 

Tjenesten er ment brukt som undervisning og praktiske øvelser for å lære The Work. Brukeren er selv ansvarlig for å kjenne sine grenser og ivareta egen helse og trygghet. Dersom Brukeren merker at øvelsene eller opplevelser vekket av øvelsene utfordrer evnen til å ivareta seg selv er han/hun/hen pliktig til å ta vare på seg selv ved å sette grenser og/eller forlate arrangementet. 

 

Leverandørens plikter og rettigheter

Leverandøren plikter å levere Tjenesten som beskrevet på Facebook-arrangementet og/eller via e-post og andre skriftlige tilbud. 

 

Leverandøren har rett til betaling som avtalt ved bestilling på nettside.

 

Leverandøren har ikke ansvar for Brukerens ve og vel utover å bidra med kunnskap og øvelser for at Brukeren skal lære The Work.

 

Brukerens rettigheter og plikter

Brukeren har rett til å bruke Tjenesten som den er ment å brukes. Til informasjon og praktiske øvelser for å lære The Work.

 

Brukeren har rett til å velge mellom de betalingsformene Leverandøren tilbyr. Betaling skal være Leverandøren i hende før arrangementet hvis ikke annet er avtalt skriftlig.

 

Brukeren har rett til å dele sin erfaring og sin opplevelse av det han/hun/hen har lært. Leverandøren er ikke ansvarlig for den informasjoinen Brukeren deler. 

 

Brukeren plikter å ta vare på seg selv og/eller søke hjelp hvis han/hun/hen opplever at de ikke klarer å ta vare på seg selv.

 

Brukeren har ansvar for å tilegne seg kunnskapen, gjøre øvelsene og delta aktivt for å oppnå de resultatene han/hun/hen søker.

 

Brukeren plikter å ikke dele informasjonen i medlemskapet uten skriftlig avtale med Leverandøren. Det står Brukeren fritt å dele dokumenter og lenker fra thework.org. Dette er gratis materiale og må gjerne deles.

 

Adferd under workshoppen

Leverandøren og Brukeren plikter begge å oppføre seg ordentlig under workshoppen og når de samhandler med hverandre. 

 

Workshoppen skal kun brukes til formidling av Tjenesten. 

 

Utveksling av erfaringer, opplevelser, frustrasjoner og fremgang forbundet med Tjenesten er velkommen i under workshoppen. 

 

Som uakseptabel adferd regnes (men ikke begrenset til):

  • Hatytringer og rasisme

  • Sjikane

  • Utlevering av andre

  • Politiske innlegg

  • Usømmelige innlegg

  • Salg av andre produkter/tjenester

 

Dersom Brukerens adferd ikke følger retningslinjene skal Brukeren ha en advarsel. Dersom Brukeren fortsetter sin adferd vil han/hun/hen kunne utestenges av Tjenesten med øyeblikkelig virkning. Brukeren får ikke refundert avgiften for workshoppen hvis hen blir utestengt på grunn av egen adferd. 

 

Avtaleperioden

Avtalen gjelder fra start til slutt av workshoppen.

 

Pris

Workshoppen er prissatt i kommunikasjonen med kunden og skal betales før workshoppen starter.

 

Endringer

Leverandøren har rett til å endre vilkårene i Avtalen. Disse endringene skal varsles Brukeren i god tid før de trår i kraft. 

 

Brukeren er ikke bundet av Avtalen dersom vilkårene endres. Dersom brukeren ikke sier opp Avtalen før nye vilkår trer i kraft anses de nye vilkårene som akseptert.

 

Opptak

Leverandøren har rett til å ta opp undervisning for lagring og visning på sine plattformer. Brukeren plikter ikke å ha på eget kamera eller dele personlig informasjon under opptak. Brukeren har ingen krav til opptaket på noe vis. Opptaket er eiendommen til Leverandøren og kan bukes slik Leverandøren ønsker.

 

Gruppetimer, delesirkler og andre møter av personlig art skal IKKE taes opptak av! 

 

Avbrudd og forsinkelser i Tjenesten

Leverandøren står ikke ansvarlig for avbudd og tekniske problemer hos Facebook, Zoom, Wix.com eller noen andre underleverandører. 

 

Leverandøren plikter likevel å søke andre medier for levering av Tjenesten dersom det ikke er mulig å levere via de vanlige plattformene. 

 

Leverandøren har rett til å utsette workshoppen dersom det skyldes sykdom eller andre hindringer Leverandøren ikke kan holdes ansvarlig for. 

 

Leverandøren plikter, etter beste evne, å levere avtalt innhold innenfor rimelige rammer.  Dersom Leverandøren ikke makter å levere Tjenesten er det avtalebrudd og Brukeren skal refunderes for innbetalt beløp og/eller frigis fra Avtalen.

 

Bindende påmelding

Påmeldingen anses som bindende og påmeldingsavgift blir ikke refundert dersom Brukeren ikke kan møte opp. Skulle det oppstå overveiende gyldig grunn kan Brukeren informere om det skriftlig via e-post til kontoret@terapi-for-deg.com, privat melding på Facebook eller SMS til 920 61 334.

 

Ved manglende betaling får Brukeren ikke tilgang til workshoppen.

 

Dersom Leverandøren ikke klarer å levere Tjenesten som beskrevet regnes det som avtalebrudd og Brukeren skal frigis fra Avtalen.

 

Tvist

Bruk av Tjenesten og enhver tvist som måtte oppstå som følge av dette, er underlagt norsk lov.

 

Vi skal prøve å løse tvister som oppstår ved bruk av Tjenesten i minnelighet og ved dialog.  Dersom partene ikke kommer til enighet vkan tvisten binges inn for domstolene. Ringerike, Asker og Bærum tingrett er avtalt verneting.

bottom of page